rupaimod

รู้ไปหมด รู้เรื่องรอบตัวทุกเรื่อง

ฟอสฟีน บนดาวศุกร์คืออะไร ?

ฟอสฟีน บนดาวศุกร์คืออะไร ?

ฟอสฟีน บนดาวศุกร์คืออะไร ? วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ตีพิมพ์บทความ “Phosphine gas in the cloud decks of Venus“ ในวารสาร Nature Astronomy โดยใช้วิธีสังเกตสีสเปกตรัม ผ่านกล้องโทรทัศน์ พบว่ามีก๊าซฟอสฟีน (Phosphine – PH3) การค้นพบก๊าซที่บ่งบอกว่าเป็นโมเลกุลฟอสฟีนในผิวดาวศุกร์ เป็นสิ่งน่าตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์ และทางชีวโมเลกุล ก๊าซฟอสฟีนเป็นก๊าซที่บ่งชี้ได้ว่าเกิดจากสิ่งมีชีวิตทำความรู้จัก ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 3 เท่าของดวงจันทร์ และ มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคาร 2 เท่าตัว ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก บางครั้งเรียกว่า “ฝาแฝด” ของโลก แม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรี วงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลม มีความเยื้องศูนย์กลาง (ความรี) น้อยที่สุด

ฟอสฟีน บนดาวศุกร์คืออะไร ?

สำหรับวัตถุในธรรมชาติ ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 47.8° มองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้น ขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า “ดาวประจำเมือง” และเมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า “ดาวประกายพรึก” หรือ “ดาวรุ่ง”

ชาวบาบิโลนโบราณรู้จักดาวศุกร์มาตั้งแต่ราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล แต่เชื่อว่าด้วยความสว่างสุกใสของดาวศุกร์ น่าจะเป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์แทนดาวศุกร์ คือ ♀

บรรยากาศของดาวศุกร์ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ อาร์กอน 0.5% มีชั้นเมฆคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนาทึบมาก ปกคลุมดาวศุกร์ทั้งดวงทำให้สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดี จึงเห็นดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างสุกใสมาก และยานอวกาศที่ไปสำรวจดาวศุกร์ก็ไม่สามารถถ่ายภาพพื้นผิว โดยตรงได้ ต้องอาศัยคลื่นเรดาห์ผ่านทะลุชั้นเมฆแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

อุณหภูมิของดาวศุกร์ ด้วยชั้นเมฆหนาของดาวศุกร์ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก อุณหภูมิบนดาวศุกร์สูงมาก ประมาณ 400 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน

ฟอสฟีน คืออะไร

ฟอสฟีน บนดาวศุกร์คืออะไร ?

ฟอสฟีน (Phosphine) เป็นโมเลกุลที่เป็นสารประกอบระหว่างธาตุฟอสฟอรัสและไฮโดรเจน มีสูตรทางเคมี PH3 จุดเดือด -126 ° F; จุดเยือกแข็ง -209 ° F คล้ายกับโมเลกุลของแอมโมเนียที่ถูกแทนที่ด้วยฟอสฟอรัส บนโลกนั้นฟอสฟีนมีสถานะเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไวไฟ และเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก

โลกนั้นฟอสฟีนมีแหล่งกำเนิดเพียงแค่สองแหล่ง คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม หรือเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบนโลกนั้นแหล่งกำเนิดหลักของฟอสฟีนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยารีดักชันของสารประกอบพวกฟอสเฟต แต่ไม่มีสภาพแวดล้อมใดบนโลกที่สามารถผลิตตัวรีดิวซ์ที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ผลิตฟอสฟีนได้อีกเลยนอกไปจากตัวรีดิวซ์ที่พบในสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ฟอสฟีนยังสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นได้ง่าย การที่จะพบฟอสฟีนอยู่ในชั้นบรรยากาศได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งที่ผลิตฟอสฟีนมาชดเชยอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยว่า มีกลวิธีใดอีกไหมบนดาวศุกร์ ที่อาจจะทำให้เกิดโมเลกุลของฟอสฟีนได้ แต่ไม่ว่าจะลองพิจารณาเช่นไร การคำนวณก็พบว่าแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะผลิตแม้กระทั่งปริมาณฟอสฟีนหนึ่งในหมื่นของที่ตรวจพบโดยกล้องโทรทรรศน์ แต่ในทางตรงกันข้าม หากลองพิจารณาถึงแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตแล้ว กลับพบว่าหากสิ่งมีชีวิตทำงานแค่เพียง 10% ของขีดจำกัดสูงสุด ก็จะสามารถผลิตฟอสฟีนเพียงพอที่จะอธิบายปริมาณที่ตรวจพบบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้แล้ว

พบฟอสฟีนบนดาวศุกร์ สามารถบอกว่ามมีสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่?

การค้นพบนี้ยังห่างไกลจากการยืนยันถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตพอสมควร แม้ว่าในปัจจุบัน ทฤษฎีที่บ่งชี้ว่าฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตจะเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงปริมาณฟอสฟีนที่พบได้ดีที่สุด แต่การจะยืนยันว่าดาวศุกร์นั้นมีสิ่งมีชีวิตยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลอีกมาก แม้ว่าชั้นบรรยากาศตอนบนของดาวศุกร์อาจจะมีอุณหภูมิเพียง 30 องศา แต่ชั้นบรรยากาศในบริเวณนี้นั้นก็ยังเต็มไปด้วยกรดกำมะถันกว่า 90% ซึ่งเรายังไม่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกที่สามารถอยู่รอดในสภาวะเช่นนั้นได้ หากชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีสิ่งมีชีวิตจริง ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์นั้นอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสิ่งมีชีวิตใด ๆ บนโลกที่เรารู้จัก

ทฤษฎีกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต (abiogenesis) เป็นการทดลองที่หาคำตอบให้กับสมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร โดยการทดลองแรกเกิดจากการนำโมเลกุลก๊าซที่คาดว่าเกิดขึ้นในยุคกำเนิดโลก มาจำลองให้อยู่ในโหลแก้วแบบระบบปิด และกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาด้วยไฟฟ้า ภายหลังการทดลองนี้ค้นพบว่าก๊าซต่าง ๆ สร้างโมเลกุลที่สะสมพลังงานไว้กับตัวเองได้ เรียกว่า “สารอนินทรีย์” จึงเป็นข้อสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตเกิดจากโมเลกุลที่ไม่มีชีวิตได้ หากได้รับพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

และแน่นอนว่าก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าฟอสฟีนที่พบนั้นอาจจะเป็นเพียงผลผลิตจากปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ที่เรายังไม่รู้จัก แต่นั่นก็เท่ากับเป็นการบ่งชี้ว่าความเข้าใจทางด้านเคมีที่มนุษย์เรามีนั้นยังไม่สมบูรณ์ และยังมีปฏิกิริยาแปลกประหลาดบางอย่างซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะในสภาพแวดล้อมอันแปลกประหลาดบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ แต่ก็ถือว่าเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้เรารู้เกี่ยวกับอวกาศมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว

ฟอสฟีน บนดาวศุกร์คืออะไร ?

ทำไมจึงยังมีข้อกังขา

กลุ่มเมฆที่หนาทึบและประกอบด้วยกรดกำมะถันเป็นส่วนใหญ่ (75-95%) เป็นสภาพที่โครงสร้างของเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่สามารถอยู่รอดได้

ดร.วิลเลียม เบนส์ ซึ่งร่วมงานกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology–MIT) ในสหรัฐฯ เป็นนักชีวเคมีในคณะทำงานนี้ เขาได้ศึกษาการรวมตัวกันของสารประกอบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะอยู่บนดาวศุกร์ และพยายามหาคำตอบว่าภูเขาไฟ ฟ้าผ่า และอุกกาบาตมีส่วนในการทำให้เกิดฟอสฟีนขึ้นได้หรือไม่

จากการศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีทุกอย่าง ดร.เบนส์สรุปว่า ปฏิกิริยาทางเคมีเหล่านั้นอ่อนแอเกินกว่าที่จะทำให้เกิดฟอสฟีนในปริมาณสำรวจพบถึง 10,000 เท่า

ดร.เบนส์เชื่อว่าการที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีกรดกำมะถัน จุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศบนดาวศุกร์จะต้องใช้ชีวเคมีบางอย่างที่แตกต่างและยังไม่มีใครรู้จักเข้ามาช่วย หรือไม่ก็อาจจะต้องพัฒนาเกราะกำบังขึ้นมา

“ตามหลักการแล้ว สิ่งมีชีวิตที่ชื่นชอบน้ำสามารถซ่อนตัวเองในเกราะป้องกันบางอย่างที่อยู่ภายในละอองของกรดกำมะถันได้” เขาบอกกับรายการสกายแอตไนต์ “เรากำลังพูดถึงแบคทีเรียที่อยู่ล้อมรอบพวกมันที่มีความหนากว่าเทฟลอนและปกปิดพวกมันอย่างมิดชิด แล้วพวกมันกินอาหารอย่างไร พวกมันแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างไร นั่นยังเป็นคำถามอยู่”

สร้างรายได้ด้วยสล็อตออนไลน์ การเล่นสล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ จะมีลักษณะ กติกาการเล่น ปุ่มควบคุมต่าง ๆ คล้ายกับการเล่น ตู้สล้อตแมชชีนในคาสิโน สำหรับท่านที่ไม่เคยเล่น สล็อตออนไลน์มาก่อน

บทความน่าสนใจ : Candy burst เกมสล็อตแคนดี้สุดน่ารัก